Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Seniorská politika JMK

Seniorská politika JMK

Naše společnost se neustále mění a vyvíjí. Zvyšování životní úrovně i kvality lékařské péče vede k prodlužování délky života. Seniorský věk se stává stále delší a významnější životní etapou. Bylo by mylné se domnívat, že jde o proces týkající se pouze jedné skupiny obyvatelstva, protože jde o komplexní soustavu změn a vazeb ovlivňující celou společnost. Stejně tak se proměňuje i způsob prožívání tohoto životního období. Trendem je usilovat o aktivní způsob života seniorů, který přispívá jak k psychické a fyzické kondici, tak má zejména neocenitelný přínos pro ostatní členy společnosti, neboť umožňuje předat ostatním nabyté životní zkušenosti a znalosti. Je nutné respektovat individuální možnosti a přání každého jednotlivce a snažit se mu nabídnout aktivity odpovídající jeho potřebám. Řadu seniorů trápí zdravotní omezení, osamělost či neporozumění současnému rychle se měnícímu okolí. Právě rodina, tak jak byla vnímána dříve v širším slova smyslu, jako celek rodičů, dětí, prarodičů a dalších nejbližších příbuzných, tvoří základ mezigeneračních vazeb a učení, vzájemné pomoci a solidarity, umění pochopit postoje a potřeby jednotlivce v konkrétní životní fázi. Zatímco senioři mohou předat mladším generacím svoji životní moudrost a dovednosti, pomoci jim v překonávání životních obtíží, mladší generace zase naopak může být prospěšná seniorům při zapojení do dnešního života a umožnit jim pochopit rychle se měnící technologický pokrok.