Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zástupci obcí diskutovali nad realizační fází auditu

Zástupci obcí diskutovali nad realizační fází auditu

Na začátku prosince 2019 se na Krajském úřadu Jihomoravského kraje sešli zástupci obcí, ve kterých probíhá fáze realizace schválených opatření a mají udělený základní certifikát auditu. Cílem jednání bylo prodiskutovat aktuální stav auditu v obcích, podněty z realizace a zavádění opatření, sdílení dobré praxe a jak na reauditaci. Po úvodním pozdravu, poděkování za práci a přání do budoucnosti náměstkem hejtmana Markem Šlapalem, představila Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu situaci v rodinné politice a auditu v Rakousku, kde již tento nástroj rodinné politiky od roku 2006 byl  zaveden ve 460 obcích a městech,  to je 22 % všech obcí v Rakousku. Na jižní Moravě bylo za tři roky zapojeno do projektu 21 obcí, což představuje 3 % ze všech obcí. Rodinná politika nabývá stále většího významu, protože se mění demografické rozložení společnosti. Ze strany Jihomoravského kraje byly představeny úkoly pro nejbližší vzájemnou spolupráci s obcemi, aby se audit dále rozvíjel a byly prezentovány pokroky a úspěchy v zavádění opatření jednotlivých obcích. Také zazněla zpětná vazba od obcí, zkušenosti, podněty na zlepšení procesu a inovace.