Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Seminář pro zájemce o audit

Seminář pro zájemce o audit

Zástupci měst a obcí jižní Moravy se ve čtvrtek 21. února 2019 zúčastnili úvodního semináře k auditu familyfriendlycommunity, nástroje k nastartování a podpoře rodinné a seniorské politiky v obcích. Účastníky semináře v brněnském sídle kraje pozdravil náměstek hejtmana Marek Šlapal. Cílem auditu je posílit zájem obcí a občanů o život místních rodin a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací vytvářeli komunitní prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi. Přínosem je nejen zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit, ale získání nových podnětů a nápadů od občanů. Díky tomu vedení obce může zavádět jen taková opatření, která budou pro rodiny a seniory správně zacílená a prospěšná, která budou vycházet z jejich potřeb, prostředky obecního rozpočtu budou tak vynaloženy efektivně. Na tomto semináři byly obce seznámeny s filozofií projektu, obsahem a podmínkami, za kterých mohou obce do auditu vstoupit.

Prezentace ze semináře: