Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pracovní jednání zástupců obcí a poradců

Pracovní jednání zástupců obcí a poradců

V současnosti se v obcích a městech, které jsou zapojené do auditu familyfriendlycommunity, chýlí ke konci realizační část. Obsahem této fáze auditu je mapování aktuálního stavu prorodinných opatření, sběr námětů na nová opatření a schválení dokumentu Dohoda o cílech, která je výsledkem společného úsilí představitelů obce, občanů a organizací. Jihomoravský kraj je národním realizátorem tohoto projektu v ČR, proto je důležitá i zpětná vazba na proces, na dokumenty a na vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných aktérů. K tomuto účelu bylo svoláno pracovní jednání zástupců obcí a poradců, které se uskutečnilo v pátek 22. září 2017 v budově krajského úřadu. Obsahem pracovního jednání byla výměna zkušeností z průběhu auditu, náměty pro inovaci procesu auditu a příklady dobré praxe.

Audit familyfriendlycommunity je iniciativou společnosti Familie & Beruf Management GmbH, Rakousko.