Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality projektu Politika stárnutí na krajích

Aktuality projektu Politika stárnutí na krajích

Měsíce před koncem roku 2021 v projektu Politika stárnutí na krajích se nesly jako obvykle ve znamení realizace kulatých stolů se zaměřením především na odbornou, ale i laickou, veřejnost. Tentokrát se však otevírala neobvyklá témata, která nejsou dost často ve společnosti slyšet. Kdo z nás by totiž chtěl být na stáří „uvězněn“? A to z různých pohledů.

21. říjen odstartoval závažná témata (on-line) kulatý stůl s tématem Prarodičovství ve 21. století. O tom zda prarodičovství vnímáme stále v duchu Babičky Boženy Němcové povídaly socioložky a výzkumné pracovnice MUNI Brno, doktorka Marcela Petrová Kafková a Lucie Vidovićová (prezentace ZDE), které představily výsledky sociologického výzkumu. Na to navázaly pracovnice Sdružení pěstounských rodin z. s. – senioři se totiž i ve svém věku stávají pěstouny a to zejména v důsledku životních událostí. O tom, jak se jim žije povídala vedoucí poradny Sylva Dvořáčková a psycholožka Milka Hortová.

25. listopadu se konalo v letošním roce druhé (on-line), pravidelné zasedání platformy odborníků projektu v Jihomoravském kraji. Obsahovalo dvě části. První se věnovala výsledkům analýzy o diskriminaci a násilí na osobách staršího věku, projektu MPSV (analýza ZDE), kterou představila doktorka Šobáňová ze Socio Faktoru s.r.o. Na toto téma se pohled zúžil na možnou diskriminaci z pohledu věku v zaměstnání a tak celou šíři problematiky age managementu představila magistra Štorová, předsedkyně Age Management z. s. (prezentace ZDE). Odborníci v diskuzi navrhli několik opatření či podnětů, které budou prostřednictvím projektu MPSV předloženy dál ke zpracování.

30. listopadu se opět on-line uskutečnil kulatý stůl na podnět Unie neslyšících Brno z. s. o problematice osob s komunikačním handicapem v sociálních službách. Vedoucí organizace, pan Poláček, představil kompenzační a komunikační pomůcky, které jsou k dispozici pro jednotlivce či organizace a nastínil konkrétní problémy této cílové skupiny v užívání sociálních služeb (prezentace k dispozici ZDE).

2. prosince projekt v Jihomoravském kraji na kulatém stole prezentoval téma stárnutí ve věznicích, které přednesla doktorka Vidovićová (prezentace ZDE) a která zároveň představila publikaci sociální studie (ke stažení ZDE). Druhou polovinu kulatého stolu vyplnila svým obsahem magistra Maláčová z MČ Brno-střed, která pohovořila o rozrůstajícím se fenoménu sociálních pohřbů na obcích.

Krajská koordinátorka připomněla nejen na setkání koordinátorů rodinné politiky na obcích na KrÚ JMK výstupy projektu přímo pro obce (prezentace k dispozici ZDE).

Natočené videospoty projektu (viz článek projektu), které může kterákoliv obec či organizace využít zdarma ve prospěch svých občanů. Jedná se o krátké animované spoty, které  informují veřejnost o problémech starší generace. Odpovídají na otázky v oblasti péče o seniora v rodině, seniorské obálky (I.C.E. karta), stárnutí ve zdraví, dobrovolnictví, age managementu, násilí na seniorech, mezigeneračnímu soužití, veřejnému prostoru i kyberbezpečnosti. Jsou určeny k volnému šíření, a to skrze televizní obrazovky a monitory na úřadech, v čekárnách lékaře, MHD i Integrovaného systému dopravy v JMK, při besedách, v seniorských centrech, i ve školách... Promítat je lze zdarma

Videa najdete na Youtube kanálu ZDE, jsou seřazené do playlistu (po spuštění půjdou za sebou, lze je však pouštět i dle svého uvážení jednotlivě).

Poklidný a radostný čas adventní, za projekt Politika stárnutí na krajích MPSV, ze srdce přeje

Dana Žižkovská, krajská koordinátorka projektu

Datum zveřejnění článku: 10. prosinec 2021