Cookie Consent by Free Privacy Policy website

U3V - Mendelova univerzita v Brně

U3V - Mendelova univerzita v Brně

Univerzita třetího věku organizovaná Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. U3V MENDELU je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Univerzita třetího věku nabízí základní tříletý cyklus studia, který se skládá z přednášek a seminářů rozdělených do tématických bloků. Přednášky obsahují témata klíčových oborů všech fakult a vysokoškolského ústavu MENDELU, tj. Agronomické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty a Institutu celoživotního vzdělávání. Kromě základního tříletého cyklu mají zájemci o studium možnost studia ve čtyřech jednoletých programech Člověk a společnost, Naše zahrádka, Zahrada a zdraví, Člověk, zvíře a životní prostředí. Posluchačům a absolventům U3V MENDELU i ostatním seniorům jsou nabízeny rovněž specializované semestrální kurzy.

Univerzita třetího věku je celouniverzitní vzdělávací aktivita, za kterou odpovídá rektor MENDELU, resp. jím pověřený prorektor. Obsahovou náplň jednotlivých přednášek a seminářů garantují děkani jednotlivých fakult a připravují ji ve spolupráci s Vědeckou radou ICV. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání.

Univerzita třetího věku MENDELU nabízí zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

Více informací a možnost přihlášení naleznete na webu http://icv.mendelu.cz/u3v/.

Zdroj: Institut celoživotního vzdělávání MENDELU  v Brně

 

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018