Ceny Křesadlo pro Jihomoravský kraj 2020

Ceny Křesadlo pro Jihomoravský kraj 2020

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace,které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Nominujte své favority z řady těch, kteří nezištně věnují svůj čas pomoci ostatním, do jedné z následujících kategorií:

  • sociální služby a zdravotnictví
  • vzdělávací a volnočasové aktivity
  • environmentální aktivity
  • komunitní dobrovolnictví
  • humanitární a rozvojová pomoc
  • dobrovolnictví v kultuře a umění
  • lidská práva

Formulář pro nominování naleznete https://www.kresadlojmk.cz/.

kresadlo.png

Datum zveřejnění článku: 8. říjen 2020