Cookie Consent by Free Privacy Policy website

U3V - Masarykova univerzita

U3V - Masarykova univerzita

Poslání a hodnoty

Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen prohlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Masarykova univerzita v Brně úspěšně realizuje kurzy univerzity třetího věku již od roku 1990 a je považována za jednu z největších a nejvyhledávanějších univerzit třetího věku v České republice.

Podmínky přijetí

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Průběh vzdělávání na U3V

Výuka v rámci dlouhodobých kurzů probíhá formou přednášek, případně cvičení, seminářů, exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od září do května. Účast na přednáškách je zaznamenávána v prezenčních listinách, pro úspěšné absolvování je posluchač povinen absolvovat v každém roce nejméně 3/4 přednášek. Pro posluchače U3V jsou realizovány krátkodobé tematicky zaměřené kurzy a mimořádné přednášky. V průběhu vzdělávání nemusí účastník absolvovat žádné formy hodnocení.

Cena

Vzdělávání na U3V je bezplatné, každoročně je účastník U3V povinen uhradit pouze zápisné, jehož výši pro akademický rok nebo semestr stanoví prorektor.

Termín pro podání přihlášek a další informace naleznete na http://u3v.muni.cz/

Zdroj: U3V Masarykovy univerzity

Datum zveřejnění článku: 29. leden 2018