Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Myslíme na Vás v této obtížné době!

Myslíme na Vás v této obtížné době!

V rámci projektu Politika stárnutí na krajích, na kterém spolupracuje Jihomoravský kraj, je nově vydáván a distribuován týdeník Povzbuzení, určený k podpoře rodin a jednotlivců, především seniorů, dále k udržování mezigeneračních vztahů. „Vedle důležitých věcí, jako je zajištění fungování sociálních služeb a ochrany jejich pracovníků ochrannými pomůckami a prostředky, si uvědomuji, že je v současné situaci zapotřebí nezapomínat na život každého jednotlivce.“, řekl náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal, odpovědný za oblast rodinné politiky a sociálních věcí. „Vítám iniciativu spolupracujících organizací z Jihomoravského kraje na přípravě týdeníku Povzbuzení. Aby se časopis dostal k co nejširšímu okruhu rodin a seniorů, v rámci seniorské politiky Jihomoravského kraje jsme se zapojili do jeho elektronické distribuce.“, doplnil Šlapal.

Týdeník je rozesílán prostřednictvím databáze kontaktů odběratelů newsletteru rodinné a seniorské politiky kraje, dále na adresy koordinátorů rodinné politiky obcí a zveřejněním na tomto webovém portálu.

Seznam vydaných čísel bude postupně doplňován:

povzbuzeni-strana.png

Datum zveřejnění článku: 20. duben 2020