Zasedala platforma projektu Stárnutí na krajích

Zasedala platforma projektu Stárnutí na krajích

Na konci ledna zasedala platforma projektu Implementace politiky stárnutí na krajích, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s jednotlivými kraji. V průběhu jednání se účastníci dozvěděli informace o změně v řízení projektu a organizačních změnách na MPSV, dále plán činnosti platformy a kulatých stolů na rok 2020, inspiraci dobré praxe z Bruselu k mezigeneračnímu bydlení seniorů, aktivizace seniorů a dobrovolníků při předávání zkušeností s jazykem, kulturou a podporou hledání volných míst legálních přistěhovalců, které v Bruselu eviduje Úřad práce. Zajímavým tématem pak byly informace k plánované důchodové reformě a komentář k socio-demografické analýze z pohledu Jihomoravského kraje. 

Datum zveřejnění článku: 10. únor 2020