Kulatý stůl model psychobiografické péče

Kulatý stůl model psychobiografické péče

Dne 29. 5. 2019 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnil kulatý stůl Metody psychobiografické péče u seniorů, který pořádal projekt MPSV Politika stárnutí na krajích ve spolupráci s rodinnou politikou Jihomoravského kraje. Zájem o toto téma byl velký, celkem se akce zúčastnilo 70 osob. Dopoledne přednášela PhDr. Eva Procházková (medailonek ZDE) a seznámila účastníky se třemi oblastmi – jaké vlastně jsou dostupné modely a koncepce péče u seniorů. Zaměřila se na psychobiografický model péče v ČR, který čerpá ze zkušeností z Německa a své příspěvky zakončila představením koncepce biografické péče. Ke každému bloku následovala diskuze. Odpoledne se účastníci seznámili s vlastní Diagnostikou pro seniory s demencí, kterou včetně výsledků mezinárodních výzkumů prezentovala MUDr. Kateřina Sheardová (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně). Závěr dne patřil panu Zdeňku Chourovi, který působí na pobočce spolku Klára pomáhá v kraji Vysočina a poskytuje poradenství či intervence pečujícím. Jeho příspěvek z praktických zkušeností z terénu všechny velmi obohatil.

Prezentace přednášejících ZDE.

Datum zveřejnění článku: 4. červen 2019