Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Na krajském úřadu se sešli odborníci z rodinné a seniorské politiky

Na krajském úřadu se sešli odborníci z rodinné a seniorské politiky

Společné setkání členů a hostů platforem projektu Krajská rodinná politika a projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, které od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem, se konalo 18. března 2019 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Cílem setkání bylo zejména předat aktuální informace o činnosti, průběžných výstupech a možnostech další spolupráce obou projektů.

Členové platforem obdrželi mj. informace o zpracování a připomínkování Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni, o průběhu zpracovávání Osvětové příručky pro rodiny plánující/ čekávající potomka „Bude nás víc aneb nejsme na to sami“ a o vytvoření Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích. O dobré praxi v Olomouckém kraji a v kraji Vysočina přijeli přítomným členům a hostům platforem prezentovat krajští poradci projektu Krajská rodinná politika. Závěrem byli členové platformy požádáni o zaslání návrhů a podnětů pro připravovanou Koncepci rodinné politiky v Jihomoravského kraje na období na období od roku 2020.

Účastníci byli seznámeni s plánovanými akcemi obou projektů, kulatým stolem Fondu dalšího vzdělávání pro obce na téma podpory pečujících, který se bude konat 16. dubna 2019, plánem uspořádat 29. května 2019 kulatý stůl na téma „Model psychobiografické péče u seniorů“ a setkání odborníků k problematice posilování mezigeneračních vztahů a dobrovolninictví, které se uskuteční dne 4. června 2019 v Hotelu Sluneční dvůr ve Slatině.

Datum zveřejnění článku: 21. březen 2019