Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2019

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2019

Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2019 je implementačním dokumentem Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 a vymezuje realizaci opatření a aktivit pro rok 2019. Rada Jihomoravského kraje tento dokument schválila na své 87. schůzi dne 11. 2. 2019 usnesením č. 6463/19/R87. Dokument je ke stažení zde.

Datum zveřejnění článku: 12. únor 2019