Zasedala platforma politiky stárnutí

Zasedala platforma politiky stárnutí

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se na krajském úřadu sešli členové k 6. zasedání platformy projektu Implementace politiky stárnutí na krajích. Účastníci se seznámili s dosavadním průběhem projektu, který MPSV ve spolupráci s Jihomoravským krajem realizuje od května roku 2017. V rámci platformy byl představen Index stárnutí Mgr. et Mgr. Marcelou Petrovou Kafkovou, Ph.D, z Masarykovy univerzity, která přednesla prezentaci na toto téma s ohledem na region soudržnosti Jihovýchod. Prezentace Bc. Aleny Bártíkové, krajské koordinátorky Jihočeského kraje projektu představila podněty a situaci v kraji. V Jihočeském kraji dosud nebyla vytvořena žádná koncepce rodinné politiky, proto ve spolupráci s místní univerzitou byla zpracovaná analýza kraje, návrh priorit a opatření pro připravovanou koncepci. Součástí zasedání platformy je shromažďování podnětů k připravované koncepci rodinné a seniorské politiky, která by měla na vazovat na dosavadní koncepci a začít platit roekm 2020.

Prezentace a materiály:

Datum zveřejnění článku: 25. leden 2019