Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Senior akademie

Senior akademie

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V), určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné. Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně vzdělávacích programů a úroveň aktivního komunitního dobrovolnictví. Informace o projektu Senior akademie ve formátu PDF naleznete zde.

Základní program

Základní program se orientuje na problematiku „JAK SE NESTAT OBĚTÍ“. Absolvováním základního programu se senioři stávají – A.S.I. seniory (aktivní, sebevědomý, informovaný) s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých.

Pokročilý program

Pokročilý program připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS. Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb, které jim v místě jejich bydliště dávají možnost aktivně se podílet na řadě sociálních i vzdělávacích aktivit.

Absolventské programy

Absolventské programy jsou určené seniorům, kteří již absolvovali oba předcházející programy, a slouží k upevnění a doplnění znalostí a vědomostí, získaných při intenzivním studiu. Mezi ně patří „Letní branně vzdělávací semináře“, „Diskusní klubové večery“ a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum „Absolventské listy“.

Volné osvětové programy

Volné osvětové programy jsou určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase.

Nástavbový studijní program

Od školního roku 2014/2015 zahájila Městská policie Brno spolupráci se spolkem „Presafe“, který připravuje „Nástavbový studijní program“, který prohlubuje znalosti z akademie. Intenzivní studium základního a pokročilého programu trvá 12 měsíců a podílí se na něm lektoři z Městské policie Brno, Policie ČR KŘ JMK, Policie ČR MŘ Brno, Hasičského záchranného sboru JMK, Městského soudu Brno, Krajského státního zastupitelství, Celní správy, Bílého kruhu bezpečí, Sdružení obrany spotřebitele - asociace, Kanceláře veřejného ochránce práv, Policejního prezídia, Probační a mediační služby ČR, Záchranné služby JMK, Správy železniční dopravní cesty, Brněnských komunikací a.s., Technických sítí Brno a.s., České národní banky, Dopravního podniku města Brna, České obchodní inspekce, ÚMČ Brno Jih, Exekutorského úřadu Brno město, Sociálního odboru MMB, České správy sociálního zabezpečení, BESIPu, Psychiatrické nemocnice Brno a některých neziskových organizací.

Více informací o Senior akademii Městské policie Brno naleznete na www.mpb.cz/senior-akademie.

Zdroj: web Městské policie Brno, www.mpb.cz

Datum zveřejnění článku: 6. duben 2018