Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sousedé plus

Sousedé plus

SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, jehož hlavním cílem je zkvalitnění života ve stáří a prodloužení doby, kdy senioři mohou zůstávat ve svém přirozeném prostředí. Projekt nejen podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost, ale také nabízí jedincům možnost, jak být prospěšný ostatním a jak využít své schopnosti, vědomosti a dovednosti. Projekt je mezigenerační, členem klubů a spolků SOUSEDÉ plus se může stát nejen senior, ale každý, kdo chce být prospěšný druhým nebo naopak pomoc sám potřebuje.

Náplň projektu se realizuje prostřednictvím klubů, spolků a skupin, k jejichž založení je potřeba minimálně tří lidí a které nemusí být čistě seniorské. Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám potřeboval. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu (spolku) mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Hodiny odvedené pomoci jinému člověku se zaznamenávají na časové konto, kde se střádají a tyto nastřádané hodiny využije člen pro svoji potřebu. Příkladem může být: pomoc v domácnosti nebo při pracích na zahradě, pomoc při opatrování zvířat, pomoc při písemném styku nebo při návštěvách úřadů, nákupy, pomoc při cestování apod. Vzájemná pomoc přináší radost, pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu života nejen ve stáří. Mimo tuto výměnu se klub (spolek) pravidelně schází a podniká různé akce.

Další informace

Více informací k projektu naleznete na webových stránkách: www.sousede-plus.czwww.totemplzen.cz

logo-sousede-plus-web.jpg

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018