Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Trojlístek

Trojlístek

Myšlenka nabídky náhradních babiček do rodin byla převzata ze zkušeností rakouské služby Oma Dienst, která vznikla ve Vídni již v roce 1973. Důvody vzniku této služby vycházejí ze složitých životních situacích rodin, kterým dnešní doba často neumožňuje pravidelně se vzájemně setkávat – ať už se jedná o rodiče s dětmi nebo o prarodiče s vnoučaty. Rodiny se stěhují kvůli zaměstnání či studiu dětí a prarodičové jsou tak často odloučeni od své blízké rodiny, což může mít za následek pocity osamělosti a pošramocené vztahy. Cílem projektu bylo aplikovat zkušenosti ze zahraničí na české prostředí, což se ve velké míře podařilo. Služba Trojlístek je nabízena od roku 2012 Centrem pro rodinu a sociální péči v Jihomoravském kraji a v místech působení licenčních partnerů. Realizátory služby je vlastník know-how CRSP a licenční partneři.

Služba Trojlístek sblížení tří generací je založena na propojení tří stran – dětí, rodičů a náhradních babiček. Cílem je umožnit navázání vztahu mezi dítětem, náhradní babičkou a také rodiči a zprostředkovat náhradní babičky rodinám s dětmi ve věku do 15 let.

Podstatou služby je osobní přístup ke každému klientovi, což se týká rodičů či náhradní babičky. V případě, že klient projeví zájem o zapojení do služby, domluví si (e-mailem, telefonicky či osobně) s pracovníkem služby termín osobní schůzky – vstupního rozhovoru. Na základě požadavků rodin a možností náhradních babiček se pracovnice snaží o propojování partnerství. Je důležité, aby spojení bylo navázáno a babička věděla, že má o ni rodina zájem. Doporučené finanční ohodnocení 50 Kč/hod. je nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji. Po propojení nového páru (náhradní babičky a rodiny) je důležitá zpětná vazba. Na základě zpětné vazby mají pracovnice přehled o úspěšně propojených a fungujících partnerstvích. Principy služby Trojlístek jsou totožné s rakouským vzorem, rozdíly jsou především v poptávce. Zatímco v Rakousku převládá zájem náhradních babiček o tuto sužbu, v Česku převládá zájem rodin.

Základními principy služby Trojlístek jsou:

  • dobrovolnost zapojených stran
  • uzavření smlouvy mezi klientem a poskytující organizací
  • dodržování Etického kodexu a Standardu služby Trojlístek
  • výpis z trestního rejstříku babiček
  • péče pouze o dítě (nikoliv domácí práce)
  • setkávání rodiny a náhradní babičky alespoň jednou týdně

Více informací

Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.trojlistek.com

trojlistek-200.png

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018