Cookie Consent by Free Privacy Policy website

KLAS

KLAS

KLAS - KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ (dále jen KLAS) je nízkoprahový aktivizační program pro seniory v místě jejich bydliště. Realizátorem tohoto programu je organizace Spokojený senior – KLAS z. s.a inspirací pro vznik KLAS v Česku byl rakouský vzdělávací program LIMA (Kvalita života ve stáří) podle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universität Erlangen ve Vídni. V České republice se rozšířil prostřednictvím nadace Renovabis v roce 2008 a realizuje se dodnes. Cílem programu KLAS je prostřednictvím aktivizace a podpory dosáhnout dlouhodobého setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí a oddálení doby nezbytné ústavní péče. Taktéž podporuje rozvoj dobrovolnictví seniorů jako animátorů, kteří jednotlivé KLAS vedou.

Program KLAS je založen na systematické metodické a vzdělávací podpoře setkávání seniorů. Každé tematické setkání trvá dvě hodiny a je rozčleněno do čtyř bloků:

  • kompetenční výcvik
  • trénink paměti
  • trénink motoriky
  • trénink psychohygieny

Metodickou podporou KLAS je myšleno:

  • zařazení místního KLAS do sítě KLAS a to na úrovni obce, kraje či v rámci celostátní sítě
  • zajištění supervize v místě setkání KLAS
  • podporu pomocí metodických materiálů ZRNKO
  • pravidelné vzdělávání animátorů KLAS
  • společné setkávání animátorů KLAS a přenos zkušeností a dobré praxe

Program pomáhá udržovat seniory v jejich samostatnosti a soběstačnosti, slouží k hledání odpovědí na duchovní či morální otázky, pro účastníky je zdrojem vzájemného obohacení. Kromě pravidelného programu je nabízen také kurz pro zájemce o vedení KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ a Certifikát jakosti Spokojený senior. Tento certifikát mohou po splnění předem stanovených standardů kvality získat ty organizace, které chtějí veřejnosti prokázat svůj vstřícný proseniorský přístup. 

Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.spokojenysenior-klas.cz/

klas-barevny-s-erkem-web.jpg

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018