Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby jsou pro osoby v obtížné životní situaci, se kterou si neumí nebo nedovedou sami poradit. Zároveň existuje reálné riziko, že by se jejich situace a fungování mohlo bez pomoci sociální služby mnohem zhoršit. Dostupnost sociálních služeb zajišťuje proces komunitního plánování sociálních služeb. Hlavním přínosem komunitního plánování na úrovni obcí je zapojení do procesu všech účastníků systému sociálních služeb, kterými jsou uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a veřejnost. Ti všichni mohou být zapojeni do plánovacího procesu s cílem zjistit aktuální potřeby a zdroje v dané oblasti a najít nejlepší řešení pro jejich naplnění a využití.

Uživatel sociální služby je v komunitním plánování nenahraditelným prvkem. Do procesu plánování přináší osobní a životní zkušenosti, jelikož se nachází v situací, kdy potřebuje pomoc ze strany druhých osob nebo sociálních služeb. Klienti sociálních služeb, a nejen ti, mohou poukazovat, na které potřeby obyvatel dostupné sociální služby nestačí. Poskytovatel přináší do procesu plánování vhled a zkušenosti s činností sociální služby pro konkrétní cílové skupiny. Zadavatel nese odpovědnost za pokrytí a zajištění sociálních služeb v daném území. Zadavatelem může být obec či kraj. Veřejnost má právo mít přístup k informacím, týkajících se procesu plánování sociálních služeb. Možnosti komunitního plánování jsou jí také otevřeny.

Pokud byste se chtěli zapojit do pracovních skupin v rámci plánování podoby sociálních služeb ve vašem okolí, můžete se obrátit na tzv. koordinátory komunitního plánování, kteří se nachází v každé obci s rozšířenou působností. Zde je uveden seznam i s kontakty:

Obec s rozšířenou působností Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Kontakt
Blansko Mgr. Ivana Kouřilová kourilova@blansko.cz
Boskovice Mgr. Renata Špidlíková renata.spidlikova@boskovice.cz
Brno Mgr. Bc. Monika Škorpíková, DiS. skorpikova.monika@brno.cz
Břeclav Mgr. Světla Lazová svetla.lazova@breclav.eu
Bučovice Bc. Jaromír Lorenc, MBA SocialniProjekt@Bucovice.cz
Hodonín Mgr. Lenka Mikušová mikusova.lenka@muhodonin.cz
Hustopeče PhDr. Tomáš Laz, DiS. socialni@hustopece-city.cz
Ivančice Bc. et Bc. Šárka Houfková houfkova@muiv.cz
Kuřim Mgr. Aneta Novotná novotnaa@kurim.cz
Kyjov Bc. Marcela Prchalová, DiS. kpss@mukyjov.cz
Mikulov Mgr. Bohdana Souchopová souchopova@mikulov.cz
Moravský Krumlov Bc. Marie Bartošková bartoskovaM@mkrumlov.cz
Pohořelice Ing. Silvie Maturová silvie.maturova@pohorelice.cz
Rosice Bc. Vítězslava Vaverková vvaverkova@mesto.rosice.cz
Slavkov u Brna Lucie Horňáková, DiS. lucie.hornakova@slavkov.cz
Šlapanice Mgr. Markéta Vlkojanová vlkojanova@slapanice.cz
Tišnov Mgr. Michal Kudláček michal.kudlacek@tisnov.cz
Veselí nad Moravou Jana Chalabalová chalabalova@veseli-nad-moravou.cz
Vyškov Ing. Jana Martínková j.martinkova@meuvyskov.cz
Znojmo Ing. Jitka Jurášová jitka.jurasova@muznojmo.cz
Židlochovice Mgr. Ivana Kováčiková Ivana.kovacikova@zidlochovice.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb
Mgr. Pavlína Pospíšilová, Ph.D.
Koordinátorka komunitního plánování
tel.: 541 652 150
e-mail: pospisilova.pavlina@jmk.cz

Odkaz na internetové stránky Elektronického katalogu: www.prostedoma.jmk.cz

Aktualizace údajů: 18. 4. 2024

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018