Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby jsou pro osoby v obtížné životní situaci, se kterou si neumí nebo nedovedou sami poradit. Zároveň existuje reálné riziko, že by se jejich situace a fungování mohlo bez pomoci sociální služby mnohem zhoršit. Dostupnost sociálních služeb zajišťuje proces komunitního plánování sociálních služeb. Hlavním přínosem komunitního plánování na úrovni obcí je zapojení do procesu všech účastníků systému sociálních služeb, kterými jsou uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a veřejnost. Ti všichni mohou být zapojeni do plánovacího procesu s cílem zjistit aktuální potřeby a zdroje v dané oblasti a najít nejlepší řešení pro jejich naplnění a využití.

Uživatel sociální služby je v komunitním plánování nenahraditelným prvkem. Do procesu plánování přináší osobní a životní zkušenosti, jelikož se nachází v situací, kdy potřebuje pomoc ze strany druhých osob nebo sociálních služeb. Klienti sociálních služeb, a nejen ti, mohou poukazovat, na které potřeby obyvatel dostupné sociální služby nestačí. Poskytovatel přináší do procesu plánování vhled a zkušenosti s činností sociální služby pro konkrétní cílové skupiny. Zadavatel nese odpovědnost za pokrytí a zajištění sociálních služeb v daném území. Zadavatelem může být obec či kraj. Veřejnost má právo mít přístup k informacím, týkajících se procesu plánování sociálních služeb. Možnosti komunitního plánování jsou jí také otevřeny.

Pokud byste se chtěli zapojit do pracovních skupin v rámci plánování podoby sociálních služeb ve vašem okolí, můžete se obrátit na tzv. koordinátory komunitního plánování, kteří se nachází v každé obci s rozšířenou působností. Zde je uveden seznam i s kontakty:

Obec s rozšířenou působností Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Kontakt
Blansko Mgr. Ivana Kouřilová kourilova@blansko.cz
Boskovice Mgr. Renata Špidlíková renata.spidlikova@boskovice.cz
Brno Mgr. Radim Janík janik.radim@brno.cz
Břeclav Mgr. Světla Lazová svetla.lazova@breclav.eu
Bučovice Mgr. Jitka Lábrová, DiS. labrova@bucovice.cz
Hodonín Bc. Marcela Prchalová prchalova.marcela@muhodonin.cz
Hustopeče Mgr. Tomáš Laz, DiS. socialni@hustopece-city.cz
Ivančice Ing. Olga Prokopová prokopova@muiv.cz
Kuřim Mgr. Aneta Novotná novotnaa@kurim.cz
Kyjov Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA kpss@mukyjov.cz
Mikulov Mgr. Bohdana Souchopová souchopova@mikulov.cz
Moravský Krumlov JUDr. Věra Bártová bartovav@mkrumlov.cz
Pohořelice Ing. Silvie Maturová silvie.maturova@pohorelice.cz,
Rosice Bc. Vítězslava Vaverková vvaverkova@mesto.rosice.cz
Slavkov u Brna Mgr. Naďa Kabelková nada.kabelkova@meuslavkov.cz
Šlapanice Bc. Jana Šunková sunkova@slapanice.cz
Tišnov Mgr. Michal Kudláček michal.kudlacek@tisnov.cz
Veselí nad Moravou Bohdana Gálová galova@veseli-nad-moravou.cz
Vyškov Petra Kolečkářová p.koleckarova@meuvyskov.cz
Znojmo Mgr. Alice Svobodová alice.svobodova@muznojmo.cz
Židlochovice Bc. Lenka Brázdová brazdova@zidlochovice.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor sociálních věcí, Oddělení sociálních služeb
Mgr. Eva Malušková
Koordinátorka komunitního plánování
tel.: 541 652 164
e-mail: maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Odkaz na internetové stránky: www.socialnisluzby-jmk.cz

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018