Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj

Projekt Zdravý kraj patří do mezinárodního "Projektu Zdravá municipalita", který v roce 1988 iniciovala OSN ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací (WHO). "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků (ÚSC), tj. v ČR obec, město, mikroregion i kraj. Koncept Projektu vychází ze strategie WHO "Zdraví 21" (praktická aplikace na národní úrovni je Akční plán zdraví a životního prostředí - NEHAP, praktická aplikace na místní úrovni pak LEHAP; české dokumenty dostupné na MZ ČR) a dokumentu OSN "Agenda 21" (praktická aplikace Agendy 21 na místní úrovni je "místní Agenda 21").

  • Zdraví 21 = obecný model resp. osnova pro společnou práci v oblasti zdravotní péče, předkládá soubor metod, kterými lze dosáhnout lepší úrovně zdraví pomocí ověřených postupů vycházejících ze společných zkušeností Evropského regionu. Na národní i místní úrovni je pak rozpracován do Akčních plánů zdraví.
  • Místní Agenda 21 = program konkrétního ÚSC, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů a je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

Projekt Zdravá municipalita má zvýšit zájem o zásadní hodnoty lidské existence – zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života a prosazovat je v každodenních aktivitách a strategických dokumentech ÚSC.

Projekt je postaven na třech základních principech:

  1. Podpora zdraví a kvality života
  2. Udržitelný rozvoj – propojení oblastí: sociální – ekonomická - životní prostředí; současné aktivity nesmí negativně ovlivnit možnosti dosažení stejné kvality života generací příštích
  3. Participace veřejnosti – partnerství v komunitě

V souladu s cílem Projektu, pak Zdravá obec/Zdravé město/Zdravý mikroregion/Zdravý kraj:

  • komplexně a systematicky vytváří podmínky pro kvalitnější a zdravější život svých obyvatel
  • ve spolupráci s nimi a s dalšími zainteresovanými stranami (např. NNO, podnikateli apod.) se rozvíjí jako příjemné a kvalitní místo pro život
  • buduje mimo jiné "zdravý patriotismus", kdy lidé svou komunitu a krajinu považují za svůj domov a v tomto smyslu o něj pečují

Za základ každého Zdravého ÚSC je považována zdravá a přátelská komunita. V jednotlivých státech vznikají tzv. sítě Zdravých měst, které poskytují politickou, strategickou a technickou podporu svým členům (municipalitám), představují zdroj zkušeností a odborných znalostí a nabízejí dynamické platformy pro veřejné zdraví na národní i mezinárodní úrovni. Každá národní síť je unikátní, každá se vyvíjí v jiných podmínkách a vychází z jiných potřeb svých členských municipalit. Jejich přehled je dostupný na stránkách WHO (Světové zdravotnická organizace). Do současnosti se k tomuto projektu připojilo více než 1400 měst, obcí a regionů z celé Evropy. V ČR zastřešuje Zdravé municipality tzv. Národní síť Zdravých měst ČR.

logo-zdravyjmk-cmyk-web.jpg

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018