Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Akční pán rodinné politiky pro všechny generace 2022

Akční pán rodinné politiky pro všechny generace 2022

Akční plány pro jednotlivé roky zahrnují konkrétní aktivity průřezových témat týkajících se různých oblastí života rodin a seniorů (občanská vybavenost, veřejný prostor, služby pro rodiny, mezilidské vztahy, slučitelnost osobního, rodinného a pracovního života atd.). U všech vymezených aktivit je současně stanoven i finanční plán pro daný kalendářní rok, věcná příslušnost odborů krajského úřadu a indikátory pro monitoring plnění.

Pro rok 2022 byl Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje schválen dne 23. 2. 2022 na 52. schůzi Rady Jihomoravského kraje usnesením č. 3373/22/R52, stáhnout si jej můžete ZDE.

Datum zveřejnění článku: 12. srpen 2022