Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň končí

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň končí

Od roku 2017 se Jihomoravský kraj, v rámci podepsaného memoranda s MPSV ČR, zapojil do spolupráce při realizaci celostátního projektu MPSV ČR na téma přípravy obyvatel na dobu seniorského věku i na samotný život ve stáří. Během pěti let projekt v Jihomoravském kraji uskutečnil 15 zasedání pracovní skupiny (naposledy 2. 5. 2022) – multioborové platformy odborníků Jihomoravského kraje, jejímž největším výstupem byly jednoznačně podněty pro rozšíření krajské rodinné koncepce, která se již nyní nazývá Krajskou rodinnou koncepcí pro všechny generace, čímž se Jihomoravský kraj, který už od roku 2008 stojí v čele všech krajů se svojí rodinnou koncepcí, opět dostal do pomyslného vedení propagací nového přístupu v rodinné politice, na základě sociodemografických prognóz v souvislosti se stárnutím obyvatelstva.

Projekt také otevíral rozmanitá témata v souvislosti jak s přípravou na stáří tak i se samotným životem ve stáří v rámci pořádaných kulatých stolů. Těch bylo zrealizováno celkem 32 a to po celém Jihomoravském kraji pro zástupce obcí, organizací, odbornou i laickou veřejnost. Co je však podstatné, z každého kulatého stolu vzešel konkrétní výstup, který v praxi zůstává i po skončení projektu pro obce a organizace k jejich dalšímu využití. A nejednalo se pouze o TOP výstup Seniorskou obálku, která se následně rozšířila i do všech krajů ČR a dokonce překročila hranice na Slovensko do Trnavy, ale také o semináře pro vedoucí klubů seniorů, ve spolupráci o leták pro seniory v dopravě, o každoročním zapojení ve spolupráci s psychology do Národního týdne manželství, o praktickou pomůcku pro depistáž obci zaměřenou na seniory a odstranění bariér jejich aktivizace, o leták pro obce v době krizové připravenosti nejen v souvislosti s onemocněním covid-19 a mohli bychom vyjmenovávat dále.

Také projekt v rámci Detašovaného pracoviště MPSV ČR působil jako poradenské místo pro seniory, pečující i pro konzultace organizací a obcí v oblasti seniorské politiky. Nejen, že mohli jednotlivci využít doprovázení v řešení jejich životních situací ve 40-ti hodinové monitorovací podpoře, ale z těchto případů se také obecně předávali zkušenosti pro zlepšování práce na poli seniorské i sociální politiky. I z této činnosti vzešel nečekaný výstup na základě podnětu seniorky, který byl podpořen Statutárním městem Brnem, 1. náměstkem primátorky, Správou hřbitovů a Dopravním podnikem města Brna. Tak se začal realizovat nízkopodlažní mikrobus pro (a nejen) seniory přímo na Ústředním hřbitově. Duchovní podpora, možnost prožívat zármutek nebo vzpomínky na své blízké bez ohledu na bariéry rozlehlosti hřbitova bylo velkým počinem. 

V projektu se také navíc podařilo zrealizovat pomoc 120 mezinárodních dobrovolníků ze 14 zemí světa v 16 hostujících organizací v Brně a okolí, k seniorům, do pobytových služeb, ale i k osobám se zdravotním znevýhodněním či do dětských skupin. V době první vlny začal v projektu v Jihomoravském kraji vycházet týdeník pro seniory s příznačným názvem Povzbuzení, který měl, mimo jiné, i mezigenerační rozměr na základě spolupráce s Mezigenerační univerzitou ICV MENDELU v Brně. 

Dne 19. 5. shrnul projekt svoje působení na závěrečné mezinárodní konferenci v Praze, která byla provedena hybridně a tak je možné se k jejím tématům a prezentacím vracet. Odkaz naleznete zde: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - CZ - YouTube

Projekt „Stárnutí“ končí, ale proces stárnutí probíhá u každého z nás již od narození. Ať je pro nás tato životní etapa a příprava na ni vždy příležitostí, za kterou jsme zodpovědní především my sami.

Bc. Dana Žižkovská

Datum zveřejnění článku: 25. květen 2022