Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obec přátelská rodině a seniorům 2022

Obec přátelská rodině a seniorům 2022

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásil soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2022 a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2022 naleznete pod tímto textem.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 31. března 2022.

MPSV upozorňuje na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů. Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

  • K rukám: odbor 25
  • Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2022 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz. Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)
Oddělení metodické podpory (soutez@mpsv.cz)

Zdroj: web MPSV

Datum zveřejnění článku: 18. únor 2022