Cookie Consent by Free Privacy Policy website

U3V - Vysoké učení technické v Brně

U3V - Vysoké učení technické v Brně

Cílem této formy celoživotního vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (získané vědomosti - případně tituly - většinou neslouží k výkonu povolání), ale zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi. Na VUT v Brně nabízíme kurzy, jejichž cílem je umožnit seniorům kontakt s novými technologiemi, seznámit je s novými teoriemi, poznatky a zkušenostmi, poskytnout kvalitní náplň volného času a přispět k realizaci potřebného mezigeneračního dialogu.

Rozsah i typ výuky je v různých zemích a na různých univerzitách velmi rozmanitý. Od jednotlivých přednášek až po kompletní vysokoškolské studium, absolvované paralelně s řádnými studenty. V ČR jsou nejvíce rozšířeny tematicky zaměřené cykly přednášek s frekvencí jedné lekce týdně. Na U3V VUT v Brně považujeme za klíčové především to, aby přednášky byly vedeny zkušenými docenty a profesory schopnými zaujmout rozmanité auditorium. Veškeré výukové činnosti musely být přizpůsobeny požadavků posluchačů v pokročilém věku (bohatý doprovod audiovizuálními prostředky, příjemné prostředí, společenské chování na dobré úrovni). Snažíme se zprostředkovat kvalitní péči a osobní přístup ke každému posluchači univerzity třetího věku.

Komu je univerzita třetího věku určena:

  • seniorům pobírající starobní důchod
  • zájemcům ve věku nad 50 let

Více informací včetně možnosti přihlášení naleznete na http://www.lli.vutbr.cz/u3v.

Zdroj: Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Datum zveřejnění článku: 30. leden 2018